Några bilder från min bronsgjutning

Gjutbrons inköpt. Kugghjul från hissmaskiner.Min smältugn
Smältan skummas för att ta bort slagg
Degeln lyfts upp ur ugnen
Den smälta bronsen hälls i gjutformen